Qui sóc

Català
Sóc Anna Maldonado Vallhonesta, dibuixant i il·lustradora de Barcelona. A més sóc artesana del tèxtil. Vaig treballar durant quatre anys com a dibuixant a la sèrie de televisió "Les tres bessones". Sóc molt observadora i recordo haver tingut sempre un full de paper i un llapis a la mà dreta, des que tinc ús de raó.

Faig treballas d'il·lustració per a editorials, institucions, empreses...

Les meves il·lustracions
Treballs d'il·lustració
Portades de llibres

En l'àmbit artesà faig il·lustracions que aplico a bosses, llibretes, moneders, i altres objectes que jo mateixa confecciono.

Bosses
Altres articles
Catàleg


Castellano
Soy Anna Maldonado Vallhonesta, dibujante e ilustradora de Barcelona, España. Además soy artesana del textil. Trabajé durante cuatro años como dibujante en la serie de televisión "Las tres melllizas". Soy muy observadora y recuerdo haber tenido siempre una hoja de papel y un lapiz afilado en mi mano derecha, desde que tengo uso de razón.

Realizo trabajos de ilustración para editoriales, instituciones, empresas...

Mis ilustraciones
Trabajos de ilustración
Portadas de libros

En el ámbito artesano hago ilustraciones que aplico a bolsos, libretas y otros objetos que jo misma confecciono.

Bolsos
Otros artículos
Catálogo


English
I'm Anna Maldonado Vallhonesta, cartoonist and illustrator in Barcelona, Spain. I am also textile craft. I worked for four years as a designer in the TV cartoon "The triplets". I'm very observant and always remember having a piece of paper and a pencil on my right hand.

I make illustrations for publishers, institutions, companies ...

My illustrations
Illustration work
Book covers

In the artisan area I make illustrations applied to bags, notebooks and other hand made items.

Bags
Other items
Catalog